Zoeken

plg_search_djcatalog2
Search SEO Glossary
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Door: Ton Lassing, redacteur Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg

Violet Petit-Steeghs is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en wil promoveren. Ze schrijft daarvoor een proefschrift en dat proefschrift moet ze ook weer verdedigden. Violet koos voor haar proefschrift het ‘centraal plaatsen van een patiënt in de zorg’. Tegenwoordig een zeer belangrijk onderwerp. Het is Violet gelukt, ze promoveerde op dit proefschrift.

Wensen
Patiënten hebben wensen en met name ook verlangens om te herstellen van hun ziekte. Daarbij neemt de patiënt ook zijn eigen levenservaring met zich mee. Hiermee worden zorgverleners geconfronteerd als ze besluiten moeten nemen over de patiënt. Met een mooi woord wordt dit ‘besluitvormprocessen’ genoemd. Zij stelt eigenlijk in haar proefschrift, dat er tussen patiënt en zorgverleners meer respectvolle gesprekken moeten plaats vinden.
Beleidsmakers spreken vaak over ‘patiëntgedreven zorg’ met termen als ‘patiëntparticipatie’ en het versterken met ‘empowerment patiënt gedreven zorg’.
Violet ontdekte dat dit nog veel te wensen overlaat. Maar wat wordt daarmee allemaal precies bedoeld? Menige patiënt zal deze manier van communiceren niet waarderen en misschien zelfs niet willen begrijpen.

Mondiger
WondZorg72 dpiIKEA betekent 'Ik ken echt alles'. Maar met gezamenlijk overlggen weten we echt meerUit onderzoek blijkt dat patiënten zich vaak hun eigen kennis onderschatten en dat zorgverleners hun kennis niet altijd zien. Ze stellen we moeten u dus mondiger maken (empoweren).
Violet stelt dat er twee manieren zijn om die communicatie tussen patiënt en zorgverleners te verbeteren. Het stimuleren om met elkaar hiervan bewust te zijn dat de patiënt centraal wordt gezet. Wat vindt u belangrijk en waardevol! Bijvoorbeeld alle zorg die u wilt hebben en de geestelijke en lichamelijk gevolgen van uw eigen ziek zijn. Deze manier van communiceren zou dan ook met elkaar moeten worden vastgelegd.

De tweede manier is door de mogelijkheid te scheppen om goed met elkaar van gedachten te wisselen. Elkaar leren begrijpen dus met elkaar het gesprek aangaan, om tot nieuwe inzichten te komen en de kennis zowel van u als de zorgverlener elkaar moeten begrijpen. De wondprofessional kan aan u vragen: ‘Wat vindt u een goed wondverband, wat vindt u prettig’. Zorgverleners kijken misschien eerst naar de kwaliteit van het product, hoe mooi het is gemaakt, makkelijk aan te leggen, gaat het lang mee. U en de andere patiënten kijken meer naar het comfort van het verband, draagt het prettig, irriteert het niet, hoeft er minder gewisseld te worden, want het wisselen doet zo pijn. Op deze manier kunnen we gezamenlijk meer kennis krijgen, oplossingen en nieuwe ontwikkelingen met elkaar effectief toepassen.

Druk
U weWondZorg 72dpiWe laten ons niet tegen houden. Meer overleg met arts en verpleegkundigen.et dat dat er steeds minder zorgverleners zijn en dat ze het erg druk hebben. Lang met u van gedachten wisselen is soms moeilijk. Maar dat is het niet altijd. Violet geeft in haar proefschrift aan dat er heus wel gecommuniceerd wordt tussen artsen en patiënten maar eigenlijk niet zo goed. De arts moet veel meer van te voren nadenken welke vragen hij u voorlegt. En u moet beter motiveren wat belangrijk is in uw eigen ziekte. Er gaat minder tijd verloren en de effecten op uw ziekte zijn positiever, Daarbij leidt het ook nog eens tot minder zorgkosten.

Zo geeft Violet nog een praktijkvoorbeeld:
Een chirurg geeft aan bij iedere afspraak dat de patiënt altijd mag bellen of mailen. Toch hoorde de arts niets terug en ging er van uit dat er geen vragen waren. Maar de patiënt gaf daar in tegen weer aan dat de arts altijd zo druk is en dat zij geen ‘domme vragen’ wilde stellen en daarom besloot de patiënt om de arts niet te contacten.

Tot slot
Overleg met elkaar, praat met elkaar en wissel zoveel gedachten met elkaar uit over uw situatie. Overleg moet plaats vinden en is zeer belangrijk alleen zo ga je elkaar beter begrijpen. U als patiënt moet vragen kunnen stellen over uw eigen ziekte en problemen en de zorgverleners gaan daardoor met steeds betere vragen.

 

.