images/WEC_Zhs.jpg

Wond Expertise Centrum Ziekenhuis

images/WEC_th.jpg

Wond Expertise Centrum Thuiszorg

images/Wond_thuiszorg.jpg

Wondzorg Thuiszorg

images/Patienten_verhalen.jpg

Patiëntenverhalen

images/Leveranciers.jpg

Leveranciers

images/Gecompliceerde_wonden.jpg

Gecompliceerde wonden

images/01_burn.jpg

Brandwonden centra

images/banners/huid_en_oedeem.jpg

Huid- en oedeemtherapie

Zoeken

plg_search_djcatalog2
Search SEO Glossary
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Woordenlijst

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Eerstelijnszorg
Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners), zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygi?nisten, orthodontisten en tandprothetici), fysiotherapie, apothekerszorg, thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie), maatschappelijk werk, psychologische zorg bij een consultatiebureau.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 243
Elektrolyt
Elektrolyt = Positief of negatief geladen molecuul, opgelost in bloed.De belangrijkste elektrolyten in ons lichaam zijn: natrium, kalium en chloor. Verder zijn nog van belang calcium, magnesium, bicarbonaat en fosfaat. Elektrolyten zijn belangrijk voor:? het in stand houden van de vochtbalans; ? regeling van de zuurtegraad van het bloed;? goede zenuw- en spierfunctie; ? sommige elektrolyten lijken een rol te spelen bij kramp.Bron: www.torq.fitness/nl/blog/electrolyten-wat-moet-je-ermee
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 263
Enkel / arm index (EAI)
Een EAI is een ori?nterend arterieel onderzoek. Aanbevolen wordt om bij alle pati?nten met een ulcus cruris een EAI uit te voeren. De bloeddruk wordt gemeten aan beide bovenarmen beide enkels van de onderbenen bij een pati?nt in liggende positie. De EAI is de systolische enkeldruk gedeeld door de druk aan de bovenarm.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 228
Epithelilisatie
Ook wel de (epithelilisatie fase). Bij deze fase groeien de wondranden langzaam naar elkaar toe en wordt de wond weer bedekt met ?normaal? epitheelweefsel: DE WOND SLUIT ZICH.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 268
Erytheem
Erytheem is plaatselijke roodheid van de huid die ontstaat doordat er meer bloed dan normaal door de kleine bloedvaatjes vlak onder de huid stroomt.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 271
Erytrocyten
Rode bloedcellen
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 260
Evidence Based Medicine (EBM)
Letterlijk: geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 220
Evidence Based Practice (EBP)
Geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen gaat over de vraag hoe geneeskunde en gezondheidszorg zo breed mogelijk het beste in de praktijk kunnen worden. Evidence Based Practice heeft als basis het nemen van beslissingen door beroepsoefenaren door voordurend gebruik te maken van alle - en het beste beschikbare - ?wetenschappelijke? bewijs uit de literatuur.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 279
Exsudaat
Exsudaat (wondvocht) kan worden gedefinieerd als vloeistof uit een wond. De vloeistof die vanuit haarvaten in lichaamsweefsel lekt. Het speelt een centrale rol bij de genezing.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 279
Extra cellulaire Matrix (ECM)
Bij gecompliceerde wonden is sprake van een slecht wondbed en wordt er geen tijdelijke matrix gevormd. We zien een beslag van fibrine (geel), necrose (zwart) en een opeenhoping van dode cellen.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 216