images/WEC_Zhs.jpg

Wond Expertise Centrum Ziekenhuis

images/WEC_th.jpg

Wond Expertise Centrum Thuiszorg

images/Wond_thuiszorg.jpg

Wondzorg Thuiszorg

images/Patienten_verhalen.jpg

Patiëntenverhalen

images/Leveranciers.jpg

Leveranciers

images/Gecompliceerde_wonden.jpg

Gecompliceerde wonden

images/01_burn.jpg

Brandwonden centra

images/banners/huid_en_oedeem.jpg

Huid- en oedeemtherapie

Zoeken

plg_search_djcatalog2
Search SEO Glossary
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

wondverzorging.nl

banner wondverzorging

Woordenlijst

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Evidence Based Medicine (EBM)
Letterlijk: geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 220
Erytrocyten
Rode bloedcellen
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 260
Erytheem
Erytheem is plaatselijke roodheid van de huid die ontstaat doordat er meer bloed dan normaal door de kleine bloedvaatjes vlak onder de huid stroomt.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 271
Epithelilisatie
Ook wel de (epithelilisatie fase). Bij deze fase groeien de wondranden langzaam naar elkaar toe en wordt de wond weer bedekt met ?normaal? epitheelweefsel: DE WOND SLUIT ZICH.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 268
Enkel / arm index (EAI)
Een EAI is een ori?nterend arterieel onderzoek. Aanbevolen wordt om bij alle pati?nten met een ulcus cruris een EAI uit te voeren. De bloeddruk wordt gemeten aan beide bovenarmen beide enkels van de onderbenen bij een pati?nt in liggende positie. De EAI is de systolische enkeldruk gedeeld door de druk aan de bovenarm.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 228
Elektrolyt
Elektrolyt = Positief of negatief geladen molecuul, opgelost in bloed.De belangrijkste elektrolyten in ons lichaam zijn: natrium, kalium en chloor. Verder zijn nog van belang calcium, magnesium, bicarbonaat en fosfaat. Elektrolyten zijn belangrijk voor:? het in stand houden van de vochtbalans; ? regeling van de zuurtegraad van het bloed;? goede zenuw- en spierfunctie; ? sommige elektrolyten lijken een rol te spelen bij kramp.Bron: www.torq.fitness/nl/blog/electrolyten-wat-moet-je-ermee
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 263
Eerstelijnszorg
Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners), zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygi?nisten, orthodontisten en tandprothetici), fysiotherapie, apothekerszorg, thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie), maatschappelijk werk, psychologische zorg bij een consultatiebureau.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 243
Doppler onderzoek
Bij dit onderzoek wordt met geluidsgolven de bloeddoorstroming in de bloedvaten onderzocht. Dit onderzoek wordt vooral gebruikt bij de behandeling van spataderen of bij een ulcus cruris (open been).
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 272
Diagnose

Diagnose (uit het Grieks: διά-, diá-, 'door-' en γνώσις, gnósis, 'kennis' of 'oordeel' → 'het nauwkeurig leren kennen') heeft twee nauw samenhangende betekenissen: Het stellen van een diagnose = diagnosticeren, is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te vinden van een gevolg aan de hand van de optredende verschijnselen. Hieraan voorafgaand is op grond van wetenschappelijk onderzoek een beschrijving opgesteld met onderscheidende, diagnostische kenmerken en optredende verschijnselen. Een diagnose is dan de beschrijving met de lijst van "symptomen", "onderscheidingscriteria" of "diagnostische kenmerken" en hun samenhang.

Auteur - Redactie Saffier
Hits - 367
Diabetische voet
De verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macro-angiopathie, ?limited joint mobility? en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij pati?nten met diabetes mellitus. (CBO, 2006)
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 339
Diabetes
Diabetes Mellitus is een ziektebeeld waarbij het evenwicht in de bloedsuikerspiegel verstoord is.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 561
Dermatologie
Dermatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de huid, de nagels en het haar, samen ?huidziekten? genoemd. Een arts die dermatologie als specialisatie heeft, wordt ?huidarts? of ?dermatoloog? genoemd.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 267
Degeneratie

Degeneratie is achteruitgang waarbij bepaalde eigenschappen verloren gaan. Degeneratie is het tegenovergestelde van progressie. Het woord heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context.Arteriosclerose of slagaderverharding (Oudgrieks ἀρτηρία artería = slagader en σκλήρωσις sklérōsis = verharding) is een degeneratie van het weefsel van de wand van slagaders.

Auteur - Redactie Saffier
Hits - 264
Decubitus
Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggende weefsels, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkrachten. Decubitus wordt geclassificeerd in categorie?n oplopend in ernst van 1 tot 4. Decubitus
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 361
Synoniemen - wondreiniging
Debrideren
Debrideren is het verwijderen van fibrinebeslag, debris, necrotisch materiaal.
Auteur - Redactie Saffier
Hits - 274